به گردن دیگری انداختن اشتباهات توسط کودک

من نبودم دستم بود
تقصیرآستینم بود
آستینم مال کتم بود
کتم مال بابام بود
پس تقصیر بابام بود…

⚠️از همان ابتدا به کودکانمان نیاموزیم که اشتباهشان را به گردن دیگری بیندازد ….

@tarbiatemadarane 💌

schoolpooya
۸ شهریور ۱۳۹۷
63 بازدید